Thông tin tuyển sinh - ngành Kỹ thuật ô tô (mã xét tuyển: VEE1)

1/5/2020 458 lượt xem
Thông tin tuyển sinh - ngành Kỹ thuật ô tô (mã xét tuyển: VEE1)  
Chi tiết

Chỉ tiêu/Tổ hợp môn xét tuyển và Học phí đề xuất năm 2020

20/1/2020 383 lượt xem
Chỉ tiêu/Tổ hợp môn xét tuyển và Học phí đề xuất năm 2020 của Trường Đại học Phenikaa. Trong đó ngành KT Ô tô có các tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01; A10; A04  
Chi tiết

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Phenikaa năm 2020

9/1/2020 413 lượt xem
Năm 2020, Trường ĐH Phenikaa tuyển 1720 chỉ tiêu cho 19 ngành học thuộc 04 khối ngành: Khoa học- Kỹ thuật và Công nghệ; Sức khỏe; Kinh tế và Khoa học Xã hội và Nhân văn.  
Chi tiết