Các chỉ số mới nhất (IF, CiteScore,...) của các tạp chí, lĩnh vực MECHANICAL ENGINEERING, NXB Elsevier

7/3/2020 95 lượt xem
Các chỉ số mới nhất (IF, CiteScore,...) của các tạp chí, lĩnh vực MECHANICAL ENGINEERING, NXB Elsevier  
Chi tiết

Công bố mới

4/1/2020 200 lượt xem
T. V. Vu*, P. H. Pham, “Numerical study of a compound droplet moving toward a rigid wall in an axisymmetric channel,” International Journal of Heat and Fluid Flow, accepted (IF2018 = 2.0, R1+Q1)  
Chi tiết

Lái xe sinh thái

17/12/2019 87 lượt xem
Sinh viên với lái xe sinh thái  
Chi tiết

Đề tài cấp NN/Nafosted

17/11/2019 142 lượt xem
 
Chi tiết

Đề tài cấp NN/Nafosted

17/11/2019 142 lượt xem
 
Chi tiết

Đề tài cấp Bộ

17/11/2019 115 lượt xem
 
Chi tiết

Đề tài cấp Sở/TP

17/11/2019 87 lượt xem
 
Chi tiết

Đề tài cấp Cơ sở

17/11/2019 90 lượt xem
 
Chi tiết

Công bố mới

4/1/2020 200 lượt xem
T. V. Vu*, P. H. Pham, “Numerical study of a compound droplet moving toward a rigid wall in an axisymmetric channel,” International Journal of Heat and Fluid Flow, accepted (IF2018 = 2.0, R1+Q1)  
Chi tiết

Bằng sáng chế - Giải pháp hữu ích

3/3/2019 270 lượt xem
Danh mục các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích của CB, GV Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng, Trường Đại học Phenikaa.  
Chi tiết

Bài báo ISI/Scopus

2/3/2019 557 lượt xem
Danh mục công bố ISI/Scopus của CB, GV Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng - ĐH Phenikaa.  
Chi tiết

Bài báo KH khác

1/3/2019 243 lượt xem
Tạp chí quốc tế ngoài danh mục ISI/Scopus; tạp chí trong nước; HN trong nước, quốc tế; ...  
Chi tiết