Bộ hồ sơ thiết kế máy thở MEDTRONIC PB560

5/4/2020 90 lượt xem
Trọn bộ hồ sơ thiết kế chi tiết máy thở MEDTRONIC PB560  

Công nghệ xe ô tô tự lái (P2)

2/4/2020 122 lượt xem
Công nghệ xe ô tô tự lái (Phần 2 - Phân loại và đánh giá)  

Công nghệ xe ô tô tự lái (P1)

23/3/2020 213 lượt xem
Công nghệ xe ô tô tự lái (Phần 1 - Giới thiệu)  

Các tạp chí Q1 thuộc lĩnh vực Automotive Engineering (SCImago)

23/3/2020 256 lượt xem
Các tạp chí Q1 thuộc lĩnh vực Automotive Engineering (SCImago) - 3/2020  

TS. Vũ Văn Trường được bổ nhiệm Phó Giáo sư tại Trường ĐH Phenikaa

19/1/2020 362 lượt xem
TS. Vũ Văn Trường, Khoa KT Ô tô & Năng lượng, được bổ nhiệm Phó Giáo sư  

GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

24/12/2019 165 lượt xem
Merry Christmas - VEE  

Tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí Động lực lần thứ XII năm 2019

15/10/2019 206 lượt xem
Tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí Động lực lần thứ XII năm 2019  
123

Bộ hồ sơ thiết kế máy thở MEDTRONIC PB560

5/4/2020 90 lượt xem
Trọn bộ hồ sơ thiết kế chi tiết máy thở MEDTRONIC PB560  

Công nghệ xe ô tô tự lái (P2)

2/4/2020 122 lượt xem
Công nghệ xe ô tô tự lái (Phần 2 - Phân loại và đánh giá)  

Công nghệ xe ô tô tự lái (P1)

23/3/2020 213 lượt xem
Công nghệ xe ô tô tự lái (Phần 1 - Giới thiệu)