Apple và Google hợp tác chống Covid-19 như thế nào?

16/4/2020 120 lượt xem
Apple và Google đã thoả thuận hợp tác giúp theo dõi và ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-Covi-2 ngoài cộng đồng  

Công nghệ xe ô tô tự lái (P3)

14/4/2020 305 lượt xem
Công nghệ xe ô tô tự lái (Phần 3 - Sơ đồ điều khiển chung)  

Bộ hồ sơ thiết kế máy thở MEDTRONIC PB560

5/4/2020 1151 lượt xem
Trọn bộ hồ sơ thiết kế chi tiết máy thở MEDTRONIC PB560  

Công nghệ xe ô tô tự lái (P2)

2/4/2020 366 lượt xem
Công nghệ xe ô tô tự lái (Phần 2 - Phân loại và đánh giá)  

Công nghệ xe ô tô tự lái (P1)

23/3/2020 727 lượt xem
Công nghệ xe ô tô tự lái (Phần 1 - Giới thiệu)  

Các tạp chí Q1 thuộc lĩnh vực Automotive Engineering (SCImago)

23/3/2020 705 lượt xem
Các tạp chí Q1 thuộc lĩnh vực Automotive Engineering (SCImago) - 3/2020  

Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ 13 - Thông báo số 1

8/3/2020 642 lượt xem
Thông báo số 1 về Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ 13 được tổ chức tại Trường ĐH Phenikaa  

Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ 13

7/3/2020 237 lượt xem
Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ 13 (ngày 10-11/10/2020)  

Apple và Google hợp tác chống Covid-19 như thế nào?

16/4/2020 120 lượt xem
Apple và Google đã thoả thuận hợp tác giúp theo dõi và ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-Covi-2 ngoài cộng đồng  

Công nghệ xe ô tô tự lái (P3)

14/4/2020 305 lượt xem
Công nghệ xe ô tô tự lái (Phần 3 - Sơ đồ điều khiển chung)  

Bộ hồ sơ thiết kế máy thở MEDTRONIC PB560

5/4/2020 1151 lượt xem
Trọn bộ hồ sơ thiết kế chi tiết máy thở MEDTRONIC PB560