Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ 13 - Thông báo số 1

8/3/2020 196 lượt xem
Thông báo số 1 về Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ 13 được tổ chức tại Trường ĐH Phenikaa  

Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài NCCB trong KHTN&KT được NAFOSTED tài trợ năm 2019 – đợt 2

19/1/2020 86 lượt xem
Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài NCCB trong KHTN&KT được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2019 – đợt 2  

Thông báo về việc kéo dài thời hạn nộp hồ sơ đăng ký đề tài NCCB trong lĩnh vực KHTN&KT năm 2020 – đợt 1

8/1/2020 64 lượt xem
Thông báo về việc kéo dài thời hạn nộp hồ sơ đăng ký đề tài NCCB trong lĩnh vực KHTN&KT năm 2020 – đợt 1  

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2020 – đợt 1

17/12/2019 100 lượt xem
Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2020 – đợt 1  

Tuyển dụng giảng viên năm 2019

5/3/2019 338 lượt xem
Khoa Kỹ thuật Ô tô & Năng lượng thông báo tuyển dụng 04 giảng viên  

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Việt - Nhật 2019 (VJST2019)

25/2/2019 308 lượt xem
Thông tin về Hội nghị Khoa học và Công nghệ Việt - Nhật 2019 (VJST2019)  

Hội thảo an toàn phương tiện ASEAN lần thứ 2

21/2/2019 243 lượt xem
Thông báo của BTC Hội thảo an toàn phương tiện ASEAN lần thứ 2  

Thông báo của Công đoàn Trường về Du Xuân 2019

30/1/2019 223 lượt xem
Thông báo của Công đoàn Trường về lịch và đăng ký tham gia Du Xuân 2019 ở Thung Nai - Thác Bờ  
12

Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ 13 - Thông báo số 1

8/3/2020 196 lượt xem
Thông báo số 1 về Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ 13 được tổ chức tại Trường ĐH Phenikaa  

Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài NCCB trong KHTN&KT được NAFOSTED tài trợ năm 2019 – đợt 2

19/1/2020 86 lượt xem
Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài NCCB trong KHTN&KT được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2019 – đợt 2  

Thông báo về việc kéo dài thời hạn nộp hồ sơ đăng ký đề tài NCCB trong lĩnh vực KHTN&KT năm 2020 – đợt 1

8/1/2020 64 lượt xem
Thông báo về việc kéo dài thời hạn nộp hồ sơ đăng ký đề tài NCCB trong lĩnh vực KHTN&KT năm 2020 – đợt 1