Thông tin tuyển sinh - ngành Kỹ thuật ô tô (mã xét tuyển: VEE1)

1/5/2020 206 lượt xem
Thông tin tuyển sinh - ngành Kỹ thuật ô tô (mã xét tuyển: VEE1)  

Chỉ tiêu/Tổ hợp môn xét tuyển và Học phí đề xuất năm 2020

20/1/2020 246 lượt xem
Chỉ tiêu/Tổ hợp môn xét tuyển và Học phí đề xuất năm 2020 của Trường Đại học Phenikaa. Trong đó ngành KT Ô tô có các tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01; A10; A04  

Thông tin tuyển sinh - ngành Kỹ thuật ô tô (mã xét tuyển: VEE1)

1/5/2020 206 lượt xem
Thông tin tuyển sinh - ngành Kỹ thuật ô tô (mã xét tuyển: VEE1)  

Chỉ tiêu/Tổ hợp môn xét tuyển và Học phí đề xuất năm 2020

20/1/2020 246 lượt xem
Chỉ tiêu/Tổ hợp môn xét tuyển và Học phí đề xuất năm 2020 của Trường Đại học Phenikaa. Trong đó ngành KT Ô tô có các tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01; A10; A04