Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng

20/3/2020 128 lượt xem
Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng  

PGS. Trần Quang Vinh

17/12/2019 143 lượt xem
Trưởng khoa/Giảng viên  

TS. Trần Anh Trung

16/12/2019 115 lượt xem
Phó Trưởng khoa/Giảng viên  

PGS. TS. Trần Thị Thu Hương

15/12/2019 131 lượt xem
Phó Hiệu trưởng/Giảng viên  

TS. Hồ Xuân Năng

14/12/2019 115 lượt xem
Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch HĐT/Giảng viên  

TS. Đinh Ngọc Ân

12/12/2019 66 lượt xem
Giảng viên  

TS. Nguyễn Tiến Cường

9/12/2019 297 lượt xem
Giảng viên  

PGS. Nguyễn Phú Khánh

1/12/2019 94 lượt xem
Phó Hiệu trưởng/Giảng viên  

Danh sách đầy đủ các giảng viên, cán bộ, nhân viên của Khoa

24/3/2019 1565 lượt xem
Danh sách đầy đủ các giảng viên, cán bộ, nhân viên của Khoa  

Văn phòng khoa

24/3/2019 351 lượt xem
 

Sơ đồ chung

23/3/2019 334 lượt xem
 

TS. Nguyễn Trung Kiên

26/2/2019 80 lượt xem
Giảng viên  

TS. Nguyễn Duy Vinh

26/2/2019 65 lượt xem
Giảng viên  

PGS. Vũ Văn Trường

10/12/2018 88 lượt xem
Trưởng nhóm Nghiên cứu/Giảng viên