Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Phenikaa năm 2020

1/9/2020 6:59 AM

Năm 2020, Trường ĐH Phenikaa tuyển 1720 chỉ tiêu cho 19 ngành học thuộc 04 khối ngành: Khoa học- Kỹ thuật và Công nghệ; Sức khỏe; Kinh tế và Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Chi tiết thông tin tuyển sinh Trường Đại học Phenikaa năm 2020 tại website của trường theo đường dẫn dưới đây:

 

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Phenikaa năm 2020