Các tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô theo SCImago

3/25/2019 8:27 AM
Ngành kỹ thuật ô tô đã và đang phát triển mãnh mẽ tại Việt Nam và trên thế giới. Theo đó, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực này cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu. Dưới đây là top 15 tạp chí hàng đầu thế giới thuộc lĩnh vực kỹ thuật ô tô (xếp theo hệ số ảnh hưởng, theo cơ sở dữ liệu SCImago):Danh sách đầy đủ các tạp chí: xem tại đây.