Giới thiệu Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng - Trường Đại học Phenikaa

12/30/2018 3:09 PM

Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng (Faculty of Vehicle and Energy Engineering), Trường Đại học Phenikaa được thành lập vào tháng 10 năm 2018, theo Quyết định số 293/QĐ-ĐHTT-TCHCQT ký ngày 25 tháng 10 năm 2018. Hiện Khoa có 13 cán bộ giảng viên, trong đó có 4 PGS, 7 TS và 2 ThS.
 
Khoa thực hiện đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô, mã số: 7520130 theo QĐ cho phép mở ngành số 5629/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo ký ngày 28 tháng 12 năm 2018.

Tuy mới được thành lập nhưng Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng đã được trang bị một hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, cụ thể như sau:

+ 4 PTN nghiên cứu: Kỹ thuật cháy tiên tiến, Điện - điện tử ô tô, Kỹ thuật năng lượng, Kỹ thuật thủy khí với đầy đủ thiết bị nghiên cứu hiện đại, tiên tiến nhất hiện nay.

+ Hệ thống xưởng thực hành: động cơ, gầm, điện ô tô, đồng sơn với tổng diện tích 400 m2 được trang bị các thiết bị mới, đầy đủ để phục vụ thực hành, thực tập cho sinh viên.

+ Hệ thống phòng thử nghiệm: ô tô, động cơ, xe máy bao gồm các thiết bị thử nghiệm công suất, suất tiêu thụ nhiên liệu, phát thải,....phục vụ nhu cầu thí nghiệm, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

+ 4 phòng học chuyên ngành được chia theo các nội dung: động cơ, gầm, điện ô tô, kỹ thuật năng lượng có các mô hình cắt các hệ thống, các chi tiết chính và hình ảnh minh họa làm công cụ giảng dạy trực quan.

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa đất nước trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời theo định hướng phát triển chung của Trường Đại học Phenikaa trở thành đại học nghiên cứu, Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô, đặc biệt là các công nghệ ô tô tương lai.