Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ 13 - Thông báo số 1

3/8/2020 1:29 AM

Căn cứ vào Điều lệ CLB Cơ khí Động lực, Trường ĐH PHENIKAA được CLB phân công phối hợp chủ trì tổ chức Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ 13, năm 2020 với các nội dung như sau:

1. Thời gian: Hội nghị KH&CN lần thứ 13 được tổ chức trong 2 ngày:

- Ngày 10/10/2020 (Thứ 7): Giao lưu văn hóa thể thao giữa các đơn vị.

- Ngày 11/10/2020 (Chủ nhật): Tổ chức Hội nghị khoa học

2. Địa điểm: Trường ĐH PHENIKAA, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

3. Nội dung Hội nghị:

- Trao đổi kết quả và định hướng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực;

- Đề xuất, thảo luận về định hướng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực giai đoạn 2020 - 2025;

- Thúc đẩy hợp tác giữa các Trường Đại học, Viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực Cơ khí  -  Động lực.

4. Bài báo khoa học:

Các bài báo đảm bảo chất lượng, đã qua phản biện sẽ được in trên Tạp chí Cơ khí Việt Nam, được tính điểm bởi Hội đồng GSNN. Thời hạn và cách thức nộp bài báo:

- Nộp tóm tắt bài báo: trước 30/6/2020

- Nộp toàn văn bài báo: trước 31/7/2020

- Thông báo kết quả phản biện: trước 15/8/2020

- Nộp toàn văn bài báo sau phản biện: trước 31/8/2020

Tóm tắt và toàn văn bài báo gửi về Ban thư ký qua email: clb.ckdl13@phenikaa-uni.edu.vn.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại Ban thư ký: 0905088338/0912525636.

Trường ĐH PHENIKAA kính đề nghị các đơn vị thành viên thông báo đến các nhà khoa học của đơn vị, cũng như các nhà KH học khác quan tâm, chuẩn bị viết bài và tham gia Hội nghị.

Chi tiết xem tại đây: Thông báo số 1 - Hội nghị CKĐL