Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ XII

10/5/2019 9:00 AM
Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí Động lực lần thứ XII (HNCKĐL 12) sẽ được tổ chức từ 5 đến 6 tháng 10 năm 2019 tại Trường Đại học Thủy Lợi.
HNCKĐL 12 là hội nghị thường niên để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu ứng dụng trong nước và quốc tế công bố các kết quả, định hướng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực và thúc đẩy hợp tác giữa các Trường Đại học - Viện nghiên cứu - Doanh nghiệp trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực.

Thời hạn nộp bài báo:
- Tóm tắt bài báo : Trước 31.05.2019
- Toàn văn bài báo : Trước 30.06.2019
- Thông báo kết quả phản biện : Trước 15.07.2019
- Nộp lại bản sửa sau phản biện : Trước 30.07.2019.

Thông tin chi tiết xin các thầy cô vui lòng xem file đính kèm. Thông báo số 1 HN KHCN CKĐL 12.pdf