Seminar Metal Organic Frameworks: Functional Porous Materials

10/28/2019 8:49 AM

Khoa Công nghệ Sinh học, Hóa học và Kỹ thuật Môi trường tổ chức một buổi seminar bàn về vật liệu khung cơ kim (Metal-organic framework hay MOF). Trong seminar sẽ thảo luận về tổng hợp vật liệu MOF trên cơ sở khung hữu cơ porphyrin và các ứng dụng của loại vật liệu này với vai trò vật liệu xúc tác trong các quá trình quang hóa-điện hóa và trong phản ứng chuyển dịch carbene (carbene transfer). Ngoài ra, các phương pháp phân tích đặc trưng vật liệu chuyên sâu cũng sẽ được trình bày nhằm đưa ra các đánh giá về mối tương quan cấu trúc-hoạt tính xúc tác của vật liệu MOF.

Trình bày: GS Alexandra Fateeva (The Laboratory of Multimaterials and Interfaces, University of Lyon, France)              

Thời gian: 14.30-15.30 thứ Tư, ngày 30/10/2019

Địa điểm: Phòng 607 - A2, Trường Đại học Phenikaa

Kính mời các Thầy, Cô quan tâm tới tham dự.