Nguyễn Trung Kiên

12/3/2019 8:45 PM
  TS. Nguyễn Trung Kiên
Giảng viên
Emai: kien.nguyentrung@phenikaa-uni.edu.vn
      


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
            2011-2016 Tiến sĩ Học viện Kỹ thuật Quân Sự Việt nam 
            2008-2010 ThS Học viện Kỹ thuật Quân Sự Việt nam
            2001-2006 KS Trường ĐH Giao thông vận tải Việt nam
            2014-2016 Cử nhân Chính trị học Học viện Báo chí Tuyên truyền Việt nam

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC             09/2019-Hiện tại  Giảng viên Trường ĐH Phenikaa             09/2017-09/2019         Phó trưởng Khoa Trường ĐH KTCN - ĐH Thái Nguyên             2009 - 2013 Phó trưởng bộ môn Trường ĐH KTCN - ĐH Thái Nguyên             09/2001 - 09/2019 Giảng viên Trường ĐH KTCN - ĐH Thái Nguyên  

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH
            - Động lực học trong ĐCĐT
            - Mô phỏng các quá trình công tác trong ĐCĐT 
            - Đặc tính cháy của nhiên liệu
            - Nhiên liệu thay thế, tái tạo, sinh học (Alternative, Renewable, Bio fuels)
            - CAE (Computer Aided Engineering) trong thiết kế ô tô
            - LTC (Low Temperature Combustion) engines

CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC TIÊU BIỂU
-           Đang cập nhật

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
-           Nghiên cứu sinh :           
-           Thạc sỹ :           06 (đã bảo vệ)

CÔNG BỐ KHOA HỌC
[1] Nguyễn Trung Kiên, Lê Đình Vũ, Lại Văn Định (2010), Nghiên cứu ảnh hưởngcủa phụ tải nhiệt đến sự tương tác của cặp pittông - xilanh động cơ đốt trong, Hội nghị cơ học biến dạng toàn quốc lần thứ X, Thái Nguyên.
[2] Kien Nguyen Trung, Vu Le Dinh (2012), Study of The Piston Temperature Oscillation During an Operating Cycle of The Turbo-charged Diesel Engine,International Symposium of Technology for Sustainability (ISTS), Thailand.
[3] Nguyễn Trung Kiên, Lê Đình Vũ, Lại Văn Định (2012), Nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ tăng áp đến ứng suất cơ - nhiệt của xi lanh động cơ diesel khi cường hóa,Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ IX.
[4] Nguyễn Trung Kiên, Lê Đình Vũ, Lại Văn Định (2012), Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tải và tốc độ động cơ đến trạng thái nhiệt của pít tông động cơ diesel khi cường hóa, Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ IX
[5] Nguyễn Trung Kiên, Lê Đình Vũ, Lại Văn Định (2013), Tính toán trường ứng suất cơ - nhiệt của pít tông động cơ B2 khi cường hóa, Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ III.
[6] Nguyễn Trung Kiên, Lê Đình Vũ, Lại Văn Định (2014), Ứng dụng phần mềm GT-SUITE mô phỏng màng dầu bôi trơn giữa xéc măng và thành xi lanh động cơ đốt trong, Tạp chí cơ khí Việt Nam số đặc biệt năm 2014, ISSN 0866-7056.
[7] Nguyễn Trung Kiên, Lê Đình Vũ, Lại Văn Định (2014), Đánh giá khả năng ứng dụng kiểu động cơ tổn thất nhiệt thấp cho động cơ diesel sau cường hóa, Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng Hải số 40, ISSN 1859-316X.
[8] Kien Nguyen Trung, Tan Vu Tat (2018), Study of emissions and fuel economy for series - parallel HEVs on FTP-75, US-Highway-Cycle driving cycles, Springer Nature Switzerland AG.
[9] Nguyễn Trung Kiên, Lê Anh Đăng (2019), Xác định trạng thái nhiệt ống lót xi lanh động cơ diesel V12 bằng thực nghiệm, Tạp chí Cơ khí Việt Nam.
[10] Nguyễn Trung Kiên, Phạm Huy Thuyết, Bùi Hữu Hùng (2019), Nghiên cứu đặc tính cháy và phát thải của động cơ lưỡng nhiên liệu methanol – diesel, Tạp chí Cơ khí Việt Nam.