Nguyễn Tiến Cường

4/3/2019 3:39 AM
  TS. Nguyễn Tiến Cường
Giảng viên
Emai: cuong.nguyentien@phenikaa-uni.edu.vn
H-index (google scholar)>=3
Citations(google scholar)>=43
ISI/Scopus papers>=7
 
  Websites:
Google scholar
R
esearchGate 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
2010-2016 Tiến sĩ Trường ĐH Ritsumeikan Nhật Bản 
2007-2010 ThS TrườngĐH Công Nghệ -ĐHQG Hà Nội Việt Nam 
1995-2000 KS Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội Việt Nam
2002-2004 D.R.U  Trường đại học Bách Khoa quốc gia Toulouse PHÁP

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
04/2019-Hiện tại Giảng viên Trường ĐH Phenikaa
08/2000-03/2019 Cán bộ nghiên cứu Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

09/2011-Hiện tại Giảng viên mời Trường ĐH Công Nghệ - ĐHQG Hà Nội
09/2017-Hiện tại Giảng viên kiêm nhiệm Học viện Khoa học và công nghệ


HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH
- Quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường: Mô hình thủy văn, thủy lực, lan truyền chất trong môi trường nước và không khí
- Cơ học tính toán: Các phương pháp tính toán số hiện đại, Tính toán hiệu năng cao
- Cơ học chất lỏng: Tương tác rắn lỏng
- Địa kỹ thuật: Sạt lở và ổn định nền móng

CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC TIÊU BIỂU
- Nghiên cứu đặc trưng của các dòng chảy hạt bằng cách tiếp cận từ mô hình vi mô và vĩ mô
NAFOSTED 12/2017-12/2019
Chủ trì
- Ứng dụng Công nghệ thông tin xây dựng mô hình hỗ trợ công tác dự báo lũ  trên sông và cảnh báo ngập lụt lưu vực sông Tích-sông Bùi
Tp. Hà Nội 07/2016-12/2018
Chủ trì
- Xây dựng Phần mềm tính toán thủy động lực học bằng phương pháp không lưới SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics)
VAST (Bộ) 01/2012-12/2013
Chủ trì
- Nghiên cứu phát triển thuật toán giải dòng thấm qua môi trường xốp cứng bằng phương pháp SPH
Viện Cơ học 01/2013-12/2013
Chủ trì
- Nghiên cứu cơ sở khoa học của phương pháp mô phỏng số loại hạt SPH (Smooth Particle Hydrodynamics) và thử nghiệm ứng dụng cho bài toán Cơ học chất lỏng
Viện Cơ học 01/2011-12/2011
Chủ trì
- Đánh giá ảnh hưởng của các tham số trong phần mềm thủy văn Marine, ứng dụng tìm bộ tham số cho lưu vực hồ Tuyên Quang
Viện Cơ học 01/2008-12/2008
Chủ trì
- Nghiên cứu mô phỏng số quá trình hóa rắn và nóng chảy của vật liệu chuyển pha
NAFOSTED 01/2015-12/2016
Thành viên
- Đề tài cấp nhà nước KC08.17: “Hoàn thiện công nghệ dự báo lũ cho hệ thống sông Hồng-sông Thái Bình”
Cấp nhà nước/Chương trình KC08 2008-2010
Thành viên
- Đề tài KHCN hợp tác giữa Viện KHCNVN với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế: “Xây dựng công nghệ cảnh báo, dự báo ngập lụt vùng hạ lưu hệ thống sông Hương và chuyển giao cho địa phương”
VAST (Bộ) 01/2006-12/2007
Thành viên
- Áp dụng tính toán song song trong việc kết nối các mô hình thuỷ văn và mô hình thuỷ lực phục vụ dự báo và kiểm soát lũ lụt lưu vực sông Hồng
VAST (Bộ) 2005-2006
Thành viên
- Dự án hợp tác  Việt-Pháp HUFLOCODS: “Decision Support System for ecosystem upgrading and flood control of a sustainable development in the Perfume river system in Hue city, Vietnam”
Pháp 05/2004-11/2005
Thành viên
- Đề tài cấp nhà nước KC08.13: Nghiên cứu Cơ sở khoa học của công tác Dự báo và Cảnh báo lũ lụt cho hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình
Cấp nhà nước/Chương trình KC08 2001-2004
Thành viên

CÔNG BỐ KHOA HỌC
ISI/Scopus
[7] Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Cuong Tien NGUYEN, Phuc H. Pham: "Deformation and breakup of a double-core compound droplet in an axisymmetric channel", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 135, June 2019, Pages 796-810 (2019).
[6] Truong V. Vu, Cuong T. Nguyen and Duong T. Khanh: “Direct Numerical Study of a Molten Metal Drop Solidifying on a Cold Plate with Different Wettability”, Metals 2018, 8 (1) , 47 (2018).
[5] Cuong T. Nguyen, Chi T.Nguyen, Ha H. Bui, Giang D. Nguyen, and Ryoichi Fukagawa: “A new SPH based approach to simulation of granular flows using viscous damping and stress regularisation”, Landslides (online published 2016), Volume 14, Issue 1, pp 69–81 (2017).
[4] Cuong T. Nguyen, Ha H. Bui, Ryoichi Fukagawa; “Failure mechanism of 2D granular flows: Experiment”, Journal of Chemical Engineering of Japan, Vol. 48, No. 6, pp. 395–402 (2015).
[3] C.T. Nguyen, Ha H. Bui, R. Fukagawa: “Two-Dimentional Numerical Modelling of Modular-Block Soil Retaining Walls Collapse Using Meshree Method”, International Journal of GEOMATE (ISSN: 2186-2982(P), 2186-2990(O)), Vol.5, No1, pp.647-652 (2013).
[2] Samuel J. Verghese, Cuong T. Nguyen, Ha H. Bui: “Evaluation of Plasticity-Based soil constitutive models in simulation of Braced excavation”, International Journal of GEOMATE (ISSN: 2186-2982(P), 2186-2990(O)), Vol.5, No2, pp.672-667 (2013).
[1]
Ha H. Bui, C.T. Nguyen, K. Sako, R. Fukagawa: "An investigation of riverbank failure due to water level changes using two-phase flow SPH model", Computer Methods for Geomechanics: Frontiers and New Applications, Vol.1, pp. 116-123, ISBN: 978-0-9808244-1-4. (2011)

Công bố quốc tế khác
[4] Cuong T. Nguyen, Kien C. Nguyen, Phuong T.T. Phan: "Hydrological - Quasi 2D Hydraulic Linked Model for Flood Forecasting", American Journal of Engineering Research, Volume-7, Issue-10, pp-325-331 (2018).
[3] Cuong T. Nguyen, Kien C. Nguyen: "Research and Proposal a Solution to Mitigate Salinity Intrusion for Tam Ky River in Quang-Nam Province of Vietnam", International Journal of Scientific Engineering and Applied Science (IJSEAS) – Volume-3, Issue-11, pp.13-18 (2018).
[2] Ha H. BUI, C.T. NGUYEN, K. SAKO, R. FUKAGAWA: "A SPH model for seepage flow through deformable porous media", The 6th International SPHERIC Wokshop, pp. 167-171, ISBN: 978-3-89220-658-3. (2011)
[1] H. Van Lai, N. Van Diep, N. Tien Cuong and N. Hong Phong: "Coupling hydrological-hydraulic models for extreme flood simulating and forecasting on the North Central Coast of Vietnam", WIT Transctions on Ecology and the Environment, Vol.124, pp.113-123 (2009).

Công bố trên các tạp chí khoa học quốc gia
[2] Nguyen Tien Cuong, Bui Hong Ha, Ryoichi Fukagawa : “Failure Mechanism of Two-Dimensional Granular Columnns: Numerical Simulation and Experiments”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 37, No. 4 (2015).
[1] NGUYEN Tien Cuong, TRINH Thu Phuong: "Forecasting the discharge into Hoa Binh reservoir by applying the Connecting model MARINE-IMech1D", Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol.30, No.3, pp.149-157 (2009)

Bằng sáng chế/giải pháp hữu ích/Sách chuyên khảo
[1] Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đồng thời là chủ sở hữu phần mềm SPH-Fluid2D. Số 3406/2013/QTG, do Cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp năm 2013