Lĩnh vực nghiên cứu

3/1/2019 1:43 AM
Các hướng nghiên cứu chính tại Khoa Kỹ thuật ô tô và năng lượng:

Kỹ thuật cháy tiên tiến


  Điện - điện tử ô tô

 Kỹ thuật năng lượng

 Các quá trình truyền nhiệt và lưu chất