Dạy và học ngành Kỹ thuật ô tô tại ĐH Phenikaa

2/13/2019 10:33 AM
Chương trình đào tạo ngành KT Ô tô của ĐH Phenikaa được thiết kế theo cách tiếp cận CDIO, có nhiều điểm mới so với các trường đại học khác:
 
+ Chú trọng công tác thực hành, thực tập với ít nhất 25% số giờ học sẽ thực hiện tại xưởng của trường và doanh nghiệp đối tác.

+ Cung cấp cho sinh viên các kiến thức công nghệ tương lai như ô tô thông minh, xe điện, xe tự lái,… Đồng thời sinh viên cũng được tiếp cận với những kiến thức nền tảng, phục vụ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, robot,…

+ SV tốt nghiệp có nền tảng tiếng Anh chuyên ngành vững vàng. Ngoài chuẩn đầu ra TOEIC 450 theo yêu cầu chung của Trường, SV còn được học Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật ô tô với đầy đủ các nội dung chính của chuyên ngành.

+ Chương trình đào tạo có tính quốc tế, với ít nhất 15-20% số giờ lên lớp do các giáo sư thỉnh giảng người nước ngoài thực hiện.

+ Rèn luyện các kỹ năng mềm: viết báo cáo, thuyết trình, lập kế hoạch và tổ chức hoạt động nhóm,…thông qua các bài tập lớn, các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.