Chương trình đào tạo Kỹ thuật Ô tô

12/16/2019 10:55 PM

Chương trình đào tạo Kỹ thuật ô tô

(Automotive Engineering)

Mã số: 7520130

Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật ô tô của Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng, Trường Đại học Phenikaa có mục tiêu đào tạo các kỹ sư giỏi về chuyên môn, thành thạo kỹ năng thực hành, có khả năng tổ chức hoạt động nhóm, sử dụng tiếng Anh chuyên ngành tốt nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.


Chi tiết Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô, Trường Đại học Phenikaa: xem tại đây.