Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng

3/20/2020 4:42 AM
 • Tiến sĩ: National Taipei University of Technology, Taiwan
 • Thạc sĩ: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • Researchgate/GoogleScholar
 • Tiến sĩ: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • Tiến sĩ: Đại học Kanazawa, Nhật Bản
 • Thạc sĩ: Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
 • Google Scholar/ Researchgate
 • Tiến sĩ: Trường Đại học Cơ khí và Hàng không quốc gia ENSMA (CH Pháp)
 • Thạc sĩ: Trường Đại học Cơ khí và Hàng không quốc gia ENSMA (CH Pháp)
 • ISI-Scopus papers: >14 
 • Google Scholar
 • Tiến sĩ: Trường Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản
 • Thạc sĩ: Trường Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản
 • H-index: 9; >240 citations
 • ISI-Scopus papers: >29
 • GoogleScholar/Researchgate/ Scopus/ Publons/ Orcid
 • Tiến sĩ: tại Nga
 • Phó Giám đốc Trung tâm R&D, Viện phó Viện PRATI
 • Tầng 3, 167 Hoàng Ngân
 • son.le@phenikaa.com
 • Tiến sĩ: Trường Đại học Ritsumeikan, NHẬT BẢN
 • Thạc sĩ: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, VIỆT NAM
 • H-index: > 6; >91 citations
 • ISI-Scopus papers: >8
 • Google Scholar/ Researchgate/ Scopus/ Publons/ Orcid
 • Tiến sĩ: Học viện Kỹ thuật Quân sự, Việt Nam
 • Thạc sĩ: Học viện Kỹ thuật Quân sự, Việt Nam
ThS. Phạm Duy Bính
 • Thạc sĩ: Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
ThS. Nguyễn Đình Hòe
 • Thạc sĩ: Học viện Công nghệ Bandung, Indonesia