Cơ sở vật chất

3/24/2019 5:34 AM

Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng đã được trang bị một hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, cụ thể như sau:

+ 4 PTN nghiên cứu: Kỹ thuật cháy tiên tiến, Điện - điện tử ô tô, Kỹ thuật năng lượng, Kỹ thuật thủy khí với đầy đủ thiết bị nghiên cứu hiện đại, tiên tiến nhất hiện nay.


+ Hệ thống xưởng thực hành: động cơ, gầm, điện ô tô, đồng sơn với tổng diện tích 400 m2 được trang bị các thiết bị mới, đầy đủ để phục vụ thực hành, thực tập cho sinh viên.

+ Hệ thống phòng thử nghiệm: ô tô, động cơ, xe máy bao gồm các thiết bị thử nghiệm công suất, suất tiêu thụ nhiên liệu, phát thải,....phục vụ nhu cầu thí nghiệm, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

+ 4 phòng học chuyên ngành được chia theo các nội dung: động cơ, gầm, điện ô tô, kỹ thuật năng lượng có các mô hình cắt các hệ thống, các chi tiết chính và hình ảnh minh họa làm công cụ giảng dạy trực quan.