Bằng sáng chế - Giải pháp hữu ích

3/3/2019 4:06 AM
Danh mục các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích của CB, GV Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng, Trường Đại học Phenikaa:

[1] Lê Anh Tuấn, Trần Quang Vinh, Nguyễn Thế Lương, Trần Anh Trung: Bằng độc quyền sáng chế, số 20225: Hệ thống hỗ trợ chế hòa khí cho động cơ xăng. Quyết định số 83143/QĐ-SHTT, ngày 20/11/2018, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KHCN.