Chính sách học bổng đại học
Thông tin học bổng năm 2019 dành cho SV ngành Kỹ thuật ô tô chuẩn bị nhập học.  
Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật ô tô năm 2019
Trường Đại học Phenikaa thông báo tuyển sinh đại học chính quy ngành Kỹ thuật ô tô (mã số 7520130).