Chính sách học bổng đại học

18/1/2019 175 lượt xem
Thông tin học bổng năm 2019 dành cho SV ngành Kỹ thuật ô tô chuẩn bị nhập học.  

Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật ô tô năm 2019

10/1/2019 272 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa thông báo tuyển sinh đại học chính quy ngành Kỹ thuật ô tô (mã số 7520130).  

Phương thức tuyển sinh năm 2019

25/3/2019 156 lượt xem