Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô - ĐH Phenikaa

21/2/2019 132 lượt xem
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô (Automotive Engineering, mã số: 7520130) của Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng, Trường Đại học Phenikaa.  

Dạy và học ngành Kỹ thuật ô tô tại ĐH Phenikaa

13/2/2019 154 lượt xem
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô - ĐH Phenikaa có gì mới để đáp ứng các yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0?