Hội nghị Khoa học và Công nghệ Việt - Nhật 2019 (VJST2019)

2/25/2019 10:29 AM
​Hội nghị Khoa học và Công nghệ Việt - Nhật 2019 (VJST2019) với chủ đề "Phát triển bền vững" sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 04/05/2019. Hội nghị được tổ chức bởi Mạng lưới các nhà khoa học Việt Nam ở Nhật (VANJ), Trường Đại học Việt - Nhật (VJU). Chủ đề của Hội nghị lần này cũng rất đa dạng, từ hạ tầng giao thông, năng lượng xanh, ứng dụng AI, IoT trong phát triển bền vững,...

Hạn nộp tóm tắt : 01/03/2019
Xác nhận tham dự : 15/03/2019.

Chi tiết xin vui lòng xem thêm ở đây: VJST2019