Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22 (VCFM22)

2/22/2019 4:00 AM

Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22 (VCFM22) dự kiến sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam từ ngày 18-20.07.2019.

Thông tin cập nhật có thể xem tại trang chủ của Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam: VCFM2019