Hội thảo quốc gia “Đào tạo nguồn nhân lực Công nghiệp Ô tô gắn với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội"

6/2/2019 10:00 AM

Hội thảo quốc gia với chủ đề “Đào tạo nguồn nhân lực Công nghiệp Ô tô gắn với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội - Khu vực Bắc Bộ: Thực trạng và giải pháp trong bối cảnh hội nhập và cách mạnh công nghiệp 4.0” do Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) phối hợp với Tạp chí Cơ khí Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) vào ngày 02 tháng 6 năm 2019.

Mục đích Hội thảo:
(1) Thông báo, chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về các kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học về nguồn nhân lực công nghiệp ô tô;

(2) Đề xuất các nội dung đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về nguồn nhân lực công nghiệp ô tô đến năm 2025 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

(3) Các doanh nghiệp, chuyên gia gặp gỡ, trao đổi những vấn đề thời sự liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học, tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, và cơ quan quản lý Nhà nước.

Thông tin chi tiết xin các thầy cô vui lòng xem ở đây: Thong bao so 1 hoi thao QG _6_2019.doc